Transit Taşımacılık

Transit taşıma, bir ülkeden diğerine gönderilen malların yol üzerinde üçüncü ülke sınırları üzerinden geçirilmesidir. Günümüzde transit taşımacılıkta ana ilke geçiş serbestisidir. Fakat, geçmişte transit geçişten de vergi alınırdı. Transit taşımacılığı düzenleyen çok taraflı anlaşmaların başında 1959 tarihinde Cenevre’de imzalanan TIR sözleşmesi gelir. Bu sözleşmeye göre, transit mallar hiçbir vergi, resim, harç ödenmeden üçüncü ülke sınırları arasından taşınabilirler. Transit taşımacılık uygulamada transit ticaret ile karıştırılabilir. Örnek olarak, Türkiye’nin Almanya’dan aldığı malları, İran’a satması bir transit ticarettir. Serbest bölgelerdeki ihracatta bir tür transit ihracat sayılabilir.

Fakat, transit taşımacılık sadece bir ülkeden diğerine yapılan ticaretin üçüncü bir ülke üzerinden geçirilmesidir. Bu ülkenin ticaret açısından bir taraf olmadığı durumu ifade eder.