Dış Ticaret

  • Ön izin belgeleri
  • GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu belirleme )
  • Yatırım teşvik İşlemleri
  • Dahilde hariçte işleme İşlemleri
  • İthalat ihracat mevzuatı danışmanlığı
  • Maliyet analizi
  • Dış ticarette standardizasyon işlemleri
  • Dolaşım belgeleri ve menşe sertifika işlemleri
  • Serbest bölge işlemleri