Danışmanlık

Firmanızın lojistik ihtiyaçları ile alakalı hem ulusal hem uluslararası alanda danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.

  • Stok yönetimleri
  • Depo yönetimleri
  • Satınalma ve tedarik süreçleri
  • Ulaştırma süreçleri
  • Yasal izinler
  • Müracaat dosya hazırlanma süreci
  • İtilafa konu işlemlerde hukuki destek