Gümrük Müşavirliği

İHRACAT DOLAŞIM SERTİFİKALARI

Basitleştirilmiş usulde veya manuel tasdik yöntemi ile hazırlanacak olan tüm dolaşım sertifikaları tarafımızca hazırlanıp her ay sonu düzenli olarak rapor edilmektedir.

VEDOP TAKİBİ

Açılan tüm ihracat beyannamelerinin vedop takipleri firmamız tarafından yapılarak, fiili olarak ihracı kesinleşmiş olan beyannameler müşterilerimize zimmetli olarak teslim edilmektedir. Bu işlemler muhasebe departmanlarının doğru ve gerçek beyanda bulunmasına imkan sağlamaktadır. Ay içerisinde açılan tüm beyannameler, takip eden ayın en geç 11. gününe kadar müşterilerimize zimmetli olarak teslim edilmektedir.

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Şirketimiz, “Mesleki Sorumluluk Sigorta Poliçesi” sayesinde müşterilerini ve firmasını güvence altına almış bulunmaktadır.

GÜMRÜK MEVZUATI BİLGİ BANKASI

Günümüz ekonomik koşullarına göre sürekli güncelleme ve revize halinde olan Gümrük Mevzuatı Hükümleri, firmamızın müşavirleri tarafından sürekli takip edilmektedir. Yayımlanan veya yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuatı bilgiyi kendi yorum ve görüşlerini ekleyerek yazılı bir şekilde müşterileri ile paylaşmaktadır. Bu doğrultuda olası bir çok problemin çözümünde firmalarına ciddi veriler sunarak, gerek maliyet hesaplamaları, gerekse mevzuata göre en doğru işlemi uygulayabilme fırsatını sağlamaktadır.

İTHALAT İŞLEMLERİ SÜREÇ VE TAKİBİ

Tarafımıza bildirilecek olan belge ve bilgiler ışığında gemi, araç takibi, ordinoların alımı ile başlayan ithalat süreçlerinin her aşamasından yazılı olarak müşterilerimizi bilgilendirdiğimiz gibi, beyannamelerin fiili tescil işlemi müşterilerimizden onay alınmadan işleme konulmamaktadır. Tescil onayına müteakip, ithalat işlemleri ile ilgili tüm gelişmeler müşterilere verilen şifreler ile internet sistemimiz üzerinden ayrıca takip edilebilmektedir.

SÜRELİ VE TAKİPLİ İŞLEMLER

Dahilde işleme, geçici ithalat veya ihracat gibi önemle takip edilmesi ve sonuçlandırılması gereken işlemler, tarafımızca sistem dahilinde takip edilerek, müşterilerimize belirli aralıklarda raporlama ve süre uyarısı ile ilgili mutlak yazılı bilgilendirme yapılmaktadır.

MUHASEBE / FATURALAMA SÜRECİ

Gerek ihracat gerekse ithalat işlemlerinin neticelenmesine müteakip müşterilerimizin maliyetlerini en kısa sürede tespit edebilmeleri adına 2 iş günü içerisinde ilgili evraklar, dekontlar ve faturalar personelimiz aracılığı ile elden zimmetli bir şekilde teslim edilmektedir.

ELEKTRONİK ARŞİV SİSTEMİ

Fiili olarak gerçekleşen ithalat ve ihracat işlemlerine ait tüm dokümanlar firmamızın kuvvetli IT Yapısı çerçevesinde elektronik arşiv ile bilgisayar ortamında muhafaza edilmektedir. Her ay sonu itibari ile müşterilerimizin dosya takip referansı bazında sorgulama yapabileceği CD’ler, ilgili departmanlara (örnek; ithalat, ihracat, finansman) düzenli bir şekilde teslim edilebilmektedir.